Летище

Летателната площадка се намира на 14 км югоизточно от гр. Русе.
Дължината на двете полоси е 700 метра. Полосите са 15/33. Географските координати на полосата са N43*43.785 E026*07.136, а надморската височина на полосата по QNH е 574 feet.

Полосата е грундова и е в много добро състояние. Редовно се обработва с грейдер и с валяк. Съществуват добри естествени наклони и така дъждовните води се отвеждат бързо от полосата. При заходи за излитане и кацане е желателно да се избягва ниско прелитане над село Базън. В района на летището няма високи обекти, които могат да представляват опасност за полетите.

На тел. +359 893 382119 можете да направите справка за актуалното състояние на времето и за състоянието на полосата.

Летище Бъзън край град Русе
Летище Бъзън край град Русе

на страницата на ЛЕТИЩЕ БЪЗЪН